مجمع عادی باشگاه ذوب آهن عصر امروز برگزار گردید

به گزارش سایت باشگاه؛ عصر امروز و در محل ستاد باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان در مجموعه شفق، مجمع عادی باشگاه ذوب آهن برگزار شد.
این گزارش حاکی است؛ در این مجمع، کلیه صورت های مالی باشگاه ذوب آهن، توسط اعضای مجمع فوق و سهامداران تصویب گردید.