مراسم آغاز بکار مدرسه فوتبال ذوب اهن اصفهان ۱۴۰۰

با حضورمهندس فریدونی مدیرعامل باشگاه ، کرباسچی معاون فنی ورزشی باشگاه ، رمضانی مدیرروابط عمومی و اموربین الملل ، شوقی مدیر اکادمی باشگاه ، شیرزادی مدیر اجرایی مدرسه فوتبال و جمعی دیگر از پرسنل باشگاه ،کادر فنی و بازیکنان مدرسه فوتبال ذوب آهن اصفهان و خانواده ها ،مدرسه فوتبال ذوب آهن صبح چهارشنبه در مجموعه شفق ذوب آهن آغاز گردید