باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان

نایب قهرمانی بسکتبال جوانان

۰تیم بسکتبال جوانان باشگاه ذوب اهن دریک بازی زیبا ونزدیک وبانتیجه۶۰بر۵۹ بازی فینال رابه تیم پادمایدک واگذارکردوبه مقام نایب قهرمانی لیگ بسکتبال استان اصفهان رسید۰