باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان

حضور سرهنگ مختاری و هیات همراه در دفتر مدیر عامل باشگاه

حضور سرهنگ مختاری و هیات همراه در دفتر مدیر عامل باشگاه وتاکیدبرحمایت همه جانبه بسیج کارخانه از باشگاه و حضور در مراسم استقبال از قهرمانان ملی و جهانی وزنه‌برداری ذوب آهن اصفهان در گلزار شهدای اصفهان