باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان

تسلیت به همکار

باکمال تاسف، باخبر شدیم که همکار عزیزمان جناب آقای شهاب‌الدین شرفی سوگوار درگذشت پدر گرامیشان گردیدند؛ اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه ها نمی گنجد تنها می توانیم از خداوند متعال برای این همکار گرامی و خاندان داغدارشان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم.
روابط عمومی و اموربین الملل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان