باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان

فراخوان باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب اهن اصفهان دررشته بسکتبال زیرمجموعه اقایان

۰بدینوسیله این باشگاه جهت تقویت تیمهای پایه بسکتبال ازبازیکنانی که حداقل دوره تکمیلی ویااموزش اولیه وازمتولدین۱۱ /۱۰ /۱۳۸۴الی۱۱ /۱۰ /۱۳۹۲میباشند جهت انجام تستهای فنی دعوت بعمل می اورد۰جهت اطلاعات بیشتربااقای مهردادصدری مدیرفنی وسرمربی تیمهای پایه تماس حاصل فرمایید۰ شماره همراه۰۹۱۳۰۲۵۲۸۵۴ ساعات تماس۹صبح الی۱۳بعدازظهرو۱۶الی۲۰بعدازظهر۰ بازیکنان بلند قامت دراولویت میباشند۰