فرزاد کوهیان سرمربی بسکتبال ذوب آهن ماند

فرزاد کوهیان با تمدید یک ساله قرارداد خود، هدایت آسمان خراش های ذوب آهن را برای فصل آتی رقابتهای سوپر لیگ بسکتبال باشگاههای ایران نیز بر عهده گرفت.

کوهیان که یکی از چهره های نام آشنای بسکتبال ایران و اصفهان محسوب می شود در ذوب آهن ماند تا امسال با تیمی متفاوت سوپر لیگ بسکتبال را آغاز کند.