کیک ۵۳ سال بالندگی باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان در عرصه ورزش کشور و جهان

به گزارش روابط عمومی باشگاه در حاشیه دیدار مهندس یزدی زاده مدیر عامل ومهندس یزدخواستی عضو هیئت مدیره شرکت سهامی ذوب آهن و جمعی از مدیران ارشد کارخانه با مدیرعامل ، اعضای هیات مدیره ، مسئولین باشگاه و کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان کیک تولد ۵۳ سالگی باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان به دست مهندس منصور یزدی زاده ، مهندس یزدخواستی و مهندس فریدونی مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان و علی شجاعی سرپرست تیم، مجتبی حسینی سرمربی تیم فوتبال ذوب اهن و باحضور مدیران ارشد کارخانه و باشگاه بریده شد