رونمایی ازپوستر جشنواره ملی نجوم ادیب یادمان پروفسور کیاست پور

به گزارش روابط عمومی باشگاه
مراسم رونمایی ازپوستر جشنواره ملی نجوم ادیب یادمان پروفسور کیاست پور صبح روز یکشنبه با حضور مسئولین شهر اصفهان ، معاونت فرهنگی ، اجتماعی وورزشی شهرداری ، مدیر روابط عمومی و اموربین الملل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان ،دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشگاه اصفهان و انجمن نجوم ادیب پیشکسوت تئاتر و تلویزیون استادحسن اکلیلی در محل سالن علوم مرکز نجوم ادیب برگزار شد

این جشنواره در سطح کشور برگزار میگرددو پوسترو بنرهای ان با لوگوی حامیان از جمله باشگاه ذوب آهن اصفهان بعد از این مراسم در دانشگاهها و فرهنگسراههای سراسر کشور توزیع میگردد

مراحل ثبت نام و دریافت مقالات این جشنواره به مدت ۵ ماه ادامه دارد و برگزیدگان جشنواره جوایز خود را در روز اصفهان دریافت میکنند

در حاشیه این مراسم باشگاه ذوب آهن اصفهان از حضور خیرخواهانه و موثر حسن اکلیلی در فعالیتهای اجتماعی ، فرهنگی ورزشی تقدیر و قدردانی نمود

باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان حامی معنوی و تبلیغاتی این جشنواره میباشد