باشگاه ذوب آهن مجری بزرگترین جشنواره استعدادیابی کشور

باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان برای نخستین بار در کشور اقدام به برگزاری جشنواره استعداد یابی و نخبه پروری در رشته های تنیس روی میز و شطرنج در سطح پرسنل و فرزندان و خانواده های پرسنل کارخانه و شرکت سهامی ذوب آهن می نماید.
این جشنواره که با گستره تقریبی 50 هزار نفر با همکاری امور ورزشی شرکت سهامی ذوب آهن و هیات های تنیس روی میز و شطرنج استان اصفهان برگزار می گردد از ساعت 18:00 مورخ پنج شنبه دهم تیرماه در محل سالن استاد توصیفیان در مجموعه اداری آموزشی شفق برگزار خواهد شد و مربیان و کارشناسان رشته های مذکور پس از تست ابتدایی داوطلبان اقدام به شناسایی استعدادهای واجد شرایط می نمایند،در مرحله دوم از میان نفرات برگزیده پس از طی دوره و پشت سر گذاردن آزمونهای نهایی، نخبگان هر رشته انتخاب گردیده و تحت آموزش های لازم جهت پرورش استعداهای ملی قرار خواهند گرفت .
شایان ذکر است که باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن از یک سو این پروژه عظیم که در نوع خود در کشور و خاورمیانه بی نظیر می باشد را در ادامه روند سازندگی و پرورش استعدادهای مختلف در ده ها رشته ورزشی که در طی بیش از نیم قرن حضور در عرصه ورزش کشور در پیش گرفته است همچنان دنبال می کند و از سوی دیگر به جهت تعامل هر چه بیشتر با شرکت سهامی ذوب آهن( بعنوان بزرگترین و مهمترین حامی متعهد و همیشگی این باشگاه و ورزش استان اصفهان و کشور ) اقدام به برگزاری این طرح فراگیر نموده است.