اخبار باشگاه

آکادمی فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب‌آهن اصفهان در راستای کشف استعدادهای برتر فوتبال، مرحله اول طرح استعدادیابی...